Τα νέα της FI.BA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

 

Υπάρχει πλέον η δυνατότητα να εκτυπώσετε τις οδηγίες τοποθέτησης του φίλτρου καμπίνας του αυτοκινήτου σας.

Μπείτε στο “MENOY” => “ΠΡΟΪΟΝΤΑ” => “ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ”

Μπορείτε ακόμα να δείτε τις οδηγίες και στον κατάλογο «on-line», πατώντας το φίλτρο που θέλετε, ανοίγοντας τη φωτογραφία του, οι οδηγίες βρίσκονται στο κάτω μέρος της φωτογραφίας.